Atalgojuma izmaiņas asistenta/pavadoņa sniegtajiem pakalpojumiem

Pamatojoties uz 2021. gada 18. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” asistentam/pavadonim tika mainīta samaksa, kas saistīta ar asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.

Fiksēta stundas likme tika noteikta  4,50 euro apmērā, iekļaujot visus nodokļus (arī  darba devēja nodokļus). Fiksētā stundas likme ir lielāka par iepriekšējos gados piemēroto mainīgo stundu likmi.

Savukārt bruto atalgojums asistentam/pavadonim par vienu darba stundu ir atkarīgs no darba ņēmēja nodokļu maksātāja statusa:

  • ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem – 1 stundas bruto likme 3,641 EUR un VSAOI (23,59%) 0,859 EUR
  • ja darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīga) – 1 stundas bruto likme 3,726 EUR un VSAOI (20,77%) 0,774 EUR
  • ja darba ņēmējam ir piešķirta izdienas pensija vai persona ar invaliditāti ir valsts speciālās pensijas saņēmēja – 1 stundas bruto likme 3,69 EUR un VSAOI (21,94%) 0,81 EUR

Vēršam uzmanību, ka atalgojuma apmēru ietekmē arī galvenajā ienākuma gūšanas vietā iesniegtā algas nodokļa grāmatiņa.