Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta

Ikvienai ģimenei ar bērniem ir svarīgi dzīvot vietā, kur var justies piederīga un novērtēta, kā arī tiek sniegtas dažādas priekšrocības – pielāgota pilsētvide, pieejamas bērnu izklaides iespējas, nodrošinātas izglītības un interešu izglītības iespējas modernās un tehnoloģiski pielāgotās iestādēs u.c. Tieši šāda vieta ir Ventspils.

Ventspils pilsētas pašvaldība vienmēr rūpējusies, lai pilsētā labi justos ģimenes ar bērniem, par ko liecina Bērnu pilsētiņas, labiekārtotie daudzdzīvokļu pagalmi un izveidotie bērnu laukumiņi, kuri izvietoti visā pilsētā, tāpat pazeminātās ielu apmales visā pilsētā, kā arī piedāvātais pasākumu kopums, par kuriem jaunākie ventspilnieki un mūsu mazākie pilsētas viesi vienmēr ir bijuši sajūsmā, kā arī daudzi citi uzlabojumi, kas redzami ik uz soļa un pieejami tikai Ventspilī.

Un tomēr, vienmēr ir svarīgi pilnveidoties un neapstāties pie sasniegtā, tādēļ Ventspils pilsētas pašvaldība strādā pie īpašas programmas „Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” veiksmīgas īstenošanas. Par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā vislabāk var pastāstīt pilsētas iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, kā arī pilsētas viesi, tādēļ pašvaldība rīko iedzīvotāju aptaujas, kur visi ieinteresētie tiek aicināti izteikt savu viedokli un ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem dažādās jomās Ventspilī. Pēc iedzīvotāju ieteikumiem, jau šobrīd pilsētā ir paveikts daudz un tiek turpināts iesāktais.

Tā, piemēram, ir izveidotas īpaši ģimenēm ar bērniem paredzētas autostāvvietas, un visā pilsētā pazeminātas apmales, lai māmiņām pārvietošanās ar ratiņiem būtu ērtāka, ir ierīkotas īpašas šūpoles māmiņai kopā ar mazuli, par kurām sajūsmā gan mamma, gan mazais ventspilnieks. Liels uzsvars vērsts arī uz sociālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm, kā arī dažādiem kultūras un izklaides pasākumiem, ko vecāki var ērti apmeklēt kopā ar saviem bērniem. Daudzās priekšrocības novērtē gan ventspilnieki, gan tās viesi.

2016.gadā norisinājās pirmā aptauja, un tajā tika saņemti 336 iedzīvotāju ierosinājumi un priekšlikumi, savukārt 2017.gada martā noslēdzās otra aptauja, kurā tika saņemti 439 ventspilnieku ieteikumi. Savukārt pēdējā aptauja norisinājās no 2020. gada 7.decembra līdz 2021. gada 7. janvārim, kurā tika saņemti 501 iedzīvotāju ierosinājumi.

Programmas “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” ietvaros norisinās fotokonkurss “Mazais ventspilnieks”.  Fotokonkursā tiek aicinātas ģimenes ar bērniem iesūtīt fotogrāfijas, kurās ir redzams bērns līdz 3 gadu vecumam (ieskaitot) pie dažādiem Ventspilī atpazīstamiem objektiem, kā arī fotogrāfijā tiek atspoguļota aktuālā fotokonkursa tēma. Fotokonkursa tēmas tiek noteiktas balstoties uz aktuālo gadalaiku, piemēram, pavasarī tā ir “Mazulis bauda pavasari Ventspilī”. Ģimenes ar bērniem tiek aicinātas sekot aktuālajai informācijai par fotokonkursa norisi, būt aktīvām un piedalīties. Fotokonkursa noslēgumā iesūtītās fotogrāfijas vērtē programmas “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta” ietvaros izveidota žūrijas komisija un 3 fotokonkursa uzvarētāji saņem dāvanas. Fotogrāfijas jāiesniedz digitāli, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected]. Iesniedzot fotogrāfiju, autoram jānorāda: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis, e‑pasts). Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 1 fotogrāfiju atbilstoši noteiktajai tēmai.

Ģimenes autostāvvietas Ventspilī

 1. Auto stāvlaukums Užavas iela – Platā iela
 2. Dienvidu mola auto stāvlaukums
 3. Auto stāvlaukums pie Pludmales akvaparka
 4. Auto stāvlaukums pie Ventspils galvenās pludmales (Medņu iela)
 5. Auto stāvlaukums pie Olimpiskā centra „Ventspils” (No Lielā prospekta puses)
 6. Auto stāvlaukums pie Reņķa dārza (no Sporta ielas puses)
 7. Auto stāvlaukums pie Ūdens piedzīvojumu parka (pie Lauku ielas)
 8. Auto stāvlaukums pie Piedzīvojumu parka (Lemberga hūte)
 9. Auto stāvlaukums pie Bērnu pilsētiņas Poruka ielā
 10. Auto stāvlaukums Pārventā pie bērnu parka „Fantāzija” (Talsu ielā)
 11. Auto stāvlaukums Pārventā pie sporta nama „Centrs” (Talsu ielā)
 12. Kuldīgas ielā paralēlajās stāvvietās pret Swedbanku
 13. Pie Top veikala Andreja ielā
 14.  Pie Andrejnama Andreja ielā
 15. Pie stādu tirgoņu dārza pie tirgus (Skolas ielā)
 16. Pie slimnīcas (Inženieru ielā)
 17. Pie Poliklīnikas (Raiņa ielā. Iebrauktuve no Andreja ielas)
 18. Ostas ielā pie Hercoga Jēkaba
 19. Staldzenē pie stāvkrasta (Staldzenes iela)

Bērnu pārtinamās virsmas Ventspilī

bērnu pārtinamās virsmas Ventspilī

Fotokonkursa “Mazuļa ziemas

prieki  Ventspilī” 2022. gada

uzvarētāji

Fotokonkursa “Mazulis sagaida

zelta rudeni  Ventspilī” 2022. gada

uzvarētāji

 

Fotokonkursa “Mazuļa vasaras

piedzīvojumi Ventspilī” 2022. gada

uzvarētāji

Fotokonkursa “Mazulis sagaida

pavasari  Ventspilī” 2022. gada

uzvarētāji

Fotokonkursa “Mazuļa ziemas

prieki Ventspilī” 2021/2022. gada

uzvarētāji

Fotokonkursa “Mazulis sagaida

zelta rudeni Ventspilī” 2021. gada

uzvarētāji

Fotokonkursa “Mazuļa vasaras

piedzīvojumi Ventspilī” 2021. gada

uzvarētāji

Fotokonkursa “Mazulis bauda pavasari Ventspilī” 2021. gada uzvarētāji

1.vieta

Fotokonkursa “Mazuļa ziemas prieki Ventspilī” 2020./2021. gada uzvarētāji

1.vieta