Pakalpojums “Drošības poga” ietver diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu. Palīdzību var lūgt un saņemt tieši tad, kad tā ir nepieciešama 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, bez brīvdienām un svētku dienām. Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta darbiniekiem signāla saņemšanas brīdī ir pieejama jau iepriekš apkopota informācija par konkrēto cilvēku. Tas palīdz operatīvāk un precīzāk nodrošināt nepieciešamo palīdzību. Dienesta personāls atbilstoši situācijai organizē problēmas risināšanu – ja nepieciešams, izbrauc uz klienta dzīves vietu, iesaista speciālos dienestus: ātro palīdzību, ģimenes ārstu, ugunsdzēsējus, policiju, sociālos darbiniekus.

Pakalpojums paredzēts personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. “Drošības poga” ļauj cilvēkam būt aktīvam, nezaudēt dzīves kvalitāti, turklāt tā ir drošība arī visai ģimenei – tā ir lieliska iespēja bērniem turpināt strādāt un dzīvot bez uztraukuma, jo viņi var justies droši par saviem vecākiem, vecvecākiem un citiem tuviniekiem.

Klientiem ir pieejami dažādi „Drošības pogas” pakalpojumi:

   1. atgādinājuma zvans (piemēram, atgādinājums par medikamentu lietošanu)
   2. rūpju zvans (konkrētā laika periodā klientam zvana un apjautājas par viņa pašsajūtu)
   3. rezerves atslēgu dienests;
   4. izbraukuma brigādes palīdzība;
   5. iespējamas individuālas sarunas ar operatoru brīžos, kad ir vientuļi.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumu “Drošības poga”, mājoklī nepieciešama stacionārā tālruņa līnija.

Tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu pakalpojumu ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras atbilst citos Ventspils valstspilsētas domes saistošajos noteikumos noteiktajiem pabalsta aprūpei mājās piešķiršanas nosacījumiem, tai skaitā arī tad, ja šīm personām ir Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki, bet tie nespēj apgādājamo aprūpēt objektīvu apstākļu dēļ.

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa ar norādi, ka personai veselības stāvokļa dēļ nepieciešams pakalpojums “Drošības poga”.

Pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem. Personas, kuras neatbilst minētajiem nosacījumiem, pakalpojuma pieprasīšanai var vērsties tieši pie pakalpojumu sniedzēja.

“Drošības poga” pakalpojumu nodrošina Latvijas Samariešu apvienība.

Latvijas Samariešu apvienība pakalpojumu nodrošina visu diennakti.