Pakalpojums nodrošina īslaicīgu bērna aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.

Pakalpojums sevī ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir Ventspils pilsētā dzīvojošiem vecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojums pieejams līdz 30diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā).
Lai saņemtu pakalpojumu, jāvēršas Sociālajā dienestā.
Pakalpojums tiek sniegts institūcijā, kura ir tiesīga sniegt šādu pakalpojumu.