Biedrība “Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem ”Paspārne””

Centra galvenie uzdevumi ir nodrošināt profesionālu sociāli – psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām, piesaistot nozaru speciālistus. Krīzes centrā tiek veicināta krīzes situācijā nonākušo personu sociālā rehabilitācija un integrācija sabiedrībā.

Reģistrācijas numurs: 40008077004, 28.08.2003

Juridiskā adrese: Talsu iela 39, Ventspils, LV 3602, (2. stāvs)

Kontaktpersona: Ruta Šenkevica

Kontaktinformācija: Mob. tālr. +37122012434; Tālr. 63661515

Mājas lapa: http://www.kc-pasparne.lv

Darba laiks: diennakts

Administrācija: darba dienās no 8.00 līdz 17.00

Speciālisti: pēc pieraksta