Bērnu sociālā aprūpes centra vadītāju

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests” izsludina konkursu uz vadītāja amata vietu (uz nenoteiktu laiku) Bērnu sociālā aprūpes centrā.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un vadīt aprūpi atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām, atbilstoši aprūpes modelim un kvalitātes standartiem;
 • vadīt un sniegt atbalstu darbiniekiem;
 • bērnu interešu un tiesību pārstāvība sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm (Sociālo dienestu, bāriņtiesu, izglītības iestādēm u.c.).
 • veikt administratīvos pienākumus.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze vadošā amatā. Priekšroka pretendentiem/ēm ar vadošā amata pieredzi kādā no bērnu aprūpes vai izglītības darba jomām nevalstiskajā, valsts sektorā;
 • vēlamas zināšanas un izpratne par bērnu tiesību pamatprincipiem un zināšanas bērnu attīstības un psiholoģijas jomā;
 •  teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu struktūrvienības mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasme identificēt un analizēt ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.
 • B kat. autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • alga pārbaudes laikā 1500 eiro (bruto), pēc pārbaudes laika 1800 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 31.07.2024. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.

 

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests” izsludina konkursu uz amata vietu sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un organizēt Ventspils valstspilsētā pašvaldības iestādes “Ventspils Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem darbu;
 • atbildēt par Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem savlaicīgu uzdevumu un funkciju izpildi;
 • sniegt sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimeni un bērniem metodisko atbalstu, t.sk. sanāksmes, kovīzijas, u.c.;
 • veikt Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem iekšējās kontroles sistēmu un kvalitātes uzraudzību;
 • piedalīties starpinstitucionālajās sanāksmēs, darba grupās;
 • organizēt un vadīt starpprofesionālo komandu darbu;
 • sekot līdzi likumdošanas izmaiņām un sniegt viedokli par to ietekmi uz nozari pašvaldībā;
 • orientēties un ievērot labklājības nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • veikt lietišķo dokumentu (lēmumu, pārskatu, statistikas, pētījumu, datu analīzes, u.c. sagatavošanu);
 • sadarboties ar kolēģiem, citu profesiju pārstāvjiem, klientiem, kopienas pārstāvjiem vajadzību identificēšanai;
 • lietot digitālās tehnoloģijas;
 • izstrādāt priekšlikumus Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem darba pilnveidošanai;
 • pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • izpratne par sociālā gadījuma vadīšanas pamatprincipiem;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 1399 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 31.07.2024. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.

 

 Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests” izsludina konkursu uz amata vietu sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt sociālo darbu ģimenēm ar bērniem;
 • vadīt sociālā gadījuma procesu un dokumentēt to;
 • informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem;
 • organizēt sociālo pakalpojumu saņemšanu sadarbībā ar citiem speciālistiem vadīt sociālos gadījumus;
 • pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • datu un informācijas apstrāde programmā SOPA.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • izpratne par sociālā gadījuma vadīšanas pamatprincipiem;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 1157 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 31.07.2024. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.

 

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests” izsludina konkursu uz amata vietu sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām (uz noteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • vai 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālais darbinieks. Par pretendentiem tiks uzskatīti arī augstākās izglītības programmas “sociālais darbinieks” studenti, tomēr iegūta sociālā darbinieka kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem;
 • organizēt sociālo pakalpojumu saņemšanu sadarbībā ar citiem speciālistiem vadīt sociālos gadījumus;
 • datu un informācijas apstrāde programmā SOPA.

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • izpratne par sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipiem;
 • izpratne par dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 1157 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 31.07.2024. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.

 

Aprūpētāja/-s

Sociālās aprūpes nams “Selga” izsludina konkursu uz aprūpētāja amata vietu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Darba pienākumi:

 • veikt klientu aprūpi, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā speciālistu komandā;
 • sociālās garantijas;
 • darba laiks – pēc grafika;
 • alga 762 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 31.07.2024. iesniegt personīgi Sociālās aprūpes namā “Selga” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63625478.