Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt sociālo darbu ģimenēm ar bērniem;
 • vadīt sociālā gadījuma procesu un dokumentēt to;
 • informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem;
 • organizēt sociālo pakalpojumu saņemšanu sadarbībā ar citiem speciālistiem vadīt sociālos gadījumus;
 • pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • datu un informācijas apstrāde programmā SOPA.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • izpratne par sociālā gadījuma vadīšanas pamatprincipiem;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 1157 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 02.04.2024. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.