Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” ir organizācija, kas tika izveidota 2010. gada 1. novembrī Latvijas Bērnu fonda un Ventspils pilsētas domes realizētā projekta “Multifunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.

Projekts tika veidots, lai nodrošinātu pieejamību sociālajiem un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta ietvaros Ventspilī izveidoja multifunkcionālu atbalsta centru, kas nodrošina kompleksus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenēm.

Cimdiņa veidošanās bija daudzu gadu darba rezultāts. Vēsturiski pēc PSRS sagruvuma valstis, kuras atdalījās, veidoja jaunu sociālā atbalsta un cilvēcisko vērtību sistēmu. Arī Ventspilī tika izveidota tobrīd (90-tajos gados) vislatvijas organizācijas “Rūpju bērns” nodaļa. Tās darbībā galvenokārt iesaistījās vecāki, kuri audzina bērnus ar dažādām saslimšanām. Organizācijā viss darbs tika balstīts uz brīvprātības un bezatalgojuma principiem, kas pēc dažiem gadiem “noplaka”, jo organizācijas “dzinējspēki” pagura un mainījās dzīves prioritātes.

2000- šo gadu sākumā pārņemot  organizāciju “Rūpju bērns” tā izrādījās pilnībā sevi izsmēlusi gan finansiāli, gan idejiski. Tādēļ tika veidotas un Ventspilī darbību uzsāka vairākas jaunas organizācijas, lai veidotu jaunus mērķus, uzdevumus un aktivitātes (Latvijas Portidžas Mācībsistēma, Velku fonds, veidojās sadarbība ar Apeironu, Latvijas Bērnu fonds,…). Šajā laikā Ventspilī tika uzsākatas jaunu tradīciju veidošanas aktivitātes – LABDARĪBAS pasākumi. Lai parādītu sabiedrībai līdzās esošo problēmu un sniegtu atbalstu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tika rīkoti 2x gadā (vasarā un Ziemassvētkos) labdarības pasākumi Ventspils Livonijas ordeņa pilī. Tā bija iespēja vecākiem satikties un veidot savas atbalsta grupas, saņemt informāciju par pašvaldībā, valstī, dažādās organizācijās sniegtajiem atbalsta veidiem. Savukārt Ventspilniekiem tā bija iespēja mācīties ziedot. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas uzrunāj vietējos uzņēmumus, lai kopīgiem spēkiem ar viņu atbalstu varētu realizēt dažādus projektus:

  • vasaras nometnes bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (14 diennaktis, 30 bērni), nometņu salidojumi, dalībnieku satikšanās novados, sporta svētki, …
  • Medikamentu iegāde paliatīviem bērniem
  • Bērnu operācijas citās valstīs, jo Latvijā tad vēl nebija tik attīstīta diagnostika
  • Pirmie dzirdes implanti vājdzirdīgiem bērniem
  • Celiakijas produktu iegāde no ārvalstīm
  • Cukura diabēta testi un insulīna iegāde, ja nederēja standarta piedāvājums
  • Kultūras pasākumu rīkošana tepat un ekskursijas uz citām pilsētām/valstīm
  • Uzdrošinājāmies piedalīties pilsētas aktivitātēs (bērnu svētki, pilsētas svētku gājiens, jūrassvētki…..) ar saviem bērniem (sākumā nebija viennozīmīga attieksme, bet ar gadiem mēs pieradinājām sabiedrību “pie sevis”.
  • Regulāras vecāku atbalsta grupas un informatīvie pasākumi, pieaicinot aktuālos speciālistus – mediķus, sociālā dienesta darbiniekus, VSAA darbiniekus, citu organizāciju pārstāvjus…)
  • Regulāri labdarības pasākumi

Šis bija laiks, kad jutāmies kā “revolucionāri” laužot veco sistēmas izpratni un atbalsta veidus, kas mūsuprāt bija neefektīvi. Mums nebija ne telpu, ne naudas, ne datoru, ne mobilā telefona, ne transporta – mēs sākām no sevis un izmantojām radinieku un draugu labvēlību.

Pēc gandrīz desmit gadu brīvprātīgas un azartiskas darbības, pateicoties Ventspils pilsētas sociālā dienesta darbiniekiem un pašvaldības finansiālam atbalstam, apvienojot spēkus ar Latvijas Bērnu fondu, tika iesniegts un atbalstīts liels, sociāli nozīmīgs projekts – “Multifunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām”. 2010. gada 1.novembrī tika reģitrēta jauna organizācija – nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” ar jaunām, pielāgotām un labiekārtotām telpām. Dienas centrs tika veidots 20 bērniem ar īpašām vajadzībām. Pirmo reizi organizācijai ir savas telpas un paredzēts budžets darbības nodrošināšanai, kas atviegloja ikdienas rūpes. Gūstot atbalstu un novērtējumu no pašvaldības, centāmies ar vēl lielāku sparu attaisnot mūsu esamību un realizēt missiju – sniegt akūtāko atbalstu bērniem/jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem (prioritāri atstājot klientus ar smagām garīgām/psihiskām, fiziskām un jauktām saslimšanām). Rezultātā, piesaistot papildus finansējumu, varējām nodrošināt akūti nepieciešamo, bet trūkstošo speciālistu konsultācijas un nodarbības dzīves vietā. Aktīvās darbības rezultātā strauji pieauga mūsu klientu skaits  (no 20 uz šobrīd 264), kam bija nepieciešams atbalsts. Lai sniegtu atbalstu visiem mūsu bērniem, kuri šajos 10 gados jau ir izauguši un kļuvuši pieauguši, mēs plānojam un sadalam laiku, lai pietiktu vietas gan kopējām dienas centra nodarbībām, gan individuālām attīstošām speciālistu konsultācijām, gan arī ģimenes atbalstam.

Telpas 20 bērniem ar laiku kļuva par šauru un liedza iespēju sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, netraucējot vienam otru un nedeva iespēju mums visiem sanākt kopā kā ģimenei Ziemassvētkos, Lieldienās un Līgojot. Telpas bija kļuvušas ļoti mīļas, bet arī ļoti šauras. Izvērtējot telpu piemērotību un pakalpojuma kvalitāti (ESF projekta ietvaros organizācija LKNDZ bezmaksas veica telpu un kvalitātes izvērtēšanu visā latvijā) atzinumā tika minēts vienīgais mīnus – telpu pārslodze un pārāk liels klientu blīvums. Tādēļ kopā ar Ventspils pašvaldību sākām domāt un meklēt variantus kā paplašināt telpu kvadrātmetrus.

Piedaloties valsts deinstitucionalizācijas procesā, mēs ar Ventspils pašvaldības atbalstu ieguvām jaunas MĀJAS. Šobrīd izbaudām jaunās, plašās, daudz ērtākās un piemērotākās telpas. Tas mums dod iespēju palielināt un uzlabot pakalpojuma klāstu. Ir iespēja sadalīties mazākās un savstarpēji piemērotākās grupās. Varam droši iziet pagalmā (jauniešiem un skolēniem ļoti patīk tīrīt sniegu), plānot nodarbības nojumē, ir plaša noliktava, kur atrodas visu aktivitāšu inventārs. Speciālistiem ir piemērotas darba un konsultācijas telpas.

Ir pagājuši gandrīz 20 gadi, kopš uzsākām savu darbību un ar lielu pateicību un mīlestību esam sapratuši, ka šo ceļu esam gājuši kopā ar VENTSPILNIEKIEM (t.i.  iedzīvotāji, kas mums pasmaida uz ielas, apmeklē mūsu pasākumus, atbalsta labdarības akcijas, tie ir visu vietējo iestāžu darbinieki, kas snieguši atbalstu kritiskos un izšķirošos brīžos, mums blakus esošie bērnu radinieki, kaimiņi….), mācot viņus un mācoties no viņiem, darot kopā, sapņojot un strādājot pie sapņu realizācijas!

PALDIES, KA ESAT KOPĀ AR MUMS!