Sniegto palīdzību var saņemt Ventspils pilsētas un novada iedzīvotāji.

Piedāvātie pakalpojumi un palīdzība:

 • Drēbju izsniegšanas istaba – Raiņa ielā 16, II stāvā,
  atvērta otrdienās no plkst.14.00 līdz 18.00.
  Lai saņemtu materiālo palīdzību: drēbes, traukus, gultas veļu u.c.,
  nepieciešams uzrādīt : Sociālā dienesta vai kādas nevalstiskās organizācijas izziņa vai nosūtījums.
 • Garīgo un psiholoģisko palīdzību var saņemt
  Tirgus ielā 4, iepriekš zvanot pa
  tālr. 29871102, vai trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00.

Palīdzību var saņemt ikviens cilvēks, kurš nonācis krīzes situācijā.

Ja ir nepieciešams, biedrība nodrošina ar psihologa, mācītāja, kapelāna, sociālā darbinieka, sociālā pedagoga un psihiatra palīdzību. Biedrībā darbojas atbalsta grupa līdzatkarīgajiem.

Kontakti:
Mob. tālr. +37126482015; +37129871102
Adrese: Raiņa ielā 16; Tirgus ielā 4, Ventspils, LV 3601
E-pasts: [email protected][email protected].