Bērna piedzimšanas pabalsts.

Pabalsts bērnu ēdināšanai PII.

Pabalsts skolēnu brīvpusdienām.

Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem.

Pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu.

Pabalsts bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.

Pabalsts talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.

Pabalsts mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm.

Braukšanas maksas atvieglojumi Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos.

Pabalsts aprūpei mājās.

Pabalsts 100 gadu sasniegušām personām.

Ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām.

Pabalsts  nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai.

Pabalsts daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.