Biedrības mērķis ir veicināt un uzlabot integrēšanos sabiedrībā personām ar invaliditāti, sniegt iespēju uzlabot un saglabāt fizisko, un garīgo veselību kā arī atbalstīt un iesaistīt dažādos sabiedrībā notiekošos procesos un aktivitātēs.

Darbības jomas:

  • Pārstāvēt pieaugušo personu ar invaliditāti sociālo, sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
  • organizēt kultūras un sporta pasākumus;
  • piesaistīt jaunus biedrus;
  • piedalīties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā;
  • iesniegt priekšlikumus un lūgumus papildināt vai grozīt spēkā esošus likumus un normatīvus aktus personu ar invaliditāti interesēs;
  • rūpēties par personu ar invaliditāti veselības aizsardzību;
  • popularizēt ar preses, radio, televīzijas u.c. sabiedrisko mediju palīdzību biedrības darbību;
  • organizēt  Latvijas Labklājības ministrijas rīkoto semināru apmeklēšanu.

Kontakti:
Tālrunis: 63661373; 63623834
Adrese: Kuldīgas 43/45-2, Ventspils, LV-3601

Darba laiks:
Pr 10:00 – 12:00
Ce 10:00 – 12:00