Bērna piedzimšanas pabalsts.

Pabalsts bērnu ēdināšanai PII.

Pabalsts skolēnu brīvpusdienām.

Pabalsts vispārējo izglītības iestāžu absolventiem.

Pabalstu mācību maksas segšanai Ventspils Mūzikas vidusskolā.

Pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu.

Pabalsts bērniem ar invaliditāti medikamentu, medicīnas ierīču iegādei un izdevumu par rehabilitācijas pakalpojumiem daļējai segšanai.

Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.

Pabalsts talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai.