Vēsture

1992.gadā ēkas 4.stāvā kā atsevišķu iestādi izveido Ventspils pilsētas bērnu namu ar 40 vietām.

Ventspils pilsētas pašvaldība sākot ar 1992. gadu uzņēmusies rūpes par bērniem , kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez vecāku gādības. Tas, ka bērnu nams atrodas pilsētā dod iespēju bērniem nezaudēt saikni ar ģimeni, mudina vecākus vai citus radiniekus pēc iespējas ātrāk uzņemties rūpes par bērniem.

1995.gada janvārī reorganizācijas rezultātā tiek apvienots pansionāts un bērnu nams ar nosaukumu Pansionāts un bērnu nams «SELGA».

Lai labāk sagatavotu audzēkņus patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, ar pašvaldības un Labklājības Ministrijas atbalstu 2011.gada novembrī bērnu namā „Selga” tika izveidota Jauniešu māja. Šobrīd tajā darbojas 5 jaunieši, kuri apgūst budžeta plānošanas, ēdienu gatavošanas un citas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas.

Bērnu nams ar pašvaldības atbalstu savā darbā par prioritāti izvirzījis ģimeniskas vides veidošanu iestādē. Tās pamatā – atbalstoša un labvēlīga attieksme pret ikvienu audzēkni, saliedēts, draudzīgs kolektīvs.

Ja pirms 20 gadiem bērnu namā dzīvoja 45 bērni vienlaicīgi, tad šobrīd bērnu skaits iestādē samazināts līdz 12, kas ļauj uzlabot bērnu namā dzīvojošo audzēkņu dzīves kvalitāti.

Bērnu sociālā aprūpes centrā šobrīd strādā 16 darbinieki.