Vēsture

1992.gadā ēkas 4.stāvā kā atsevišķu iestādi izveido Ventspils pilsētas bērnu namu ar 40 vietām.

Ventspils pilsētas pašvaldība sākot ar 1992. gadu uzņēmusies rūpes par bērniem , kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez vecāku gādības. Tas, ka bērnu nams atrodas pilsētā dod iespēju bērniem nezaudēt saikni ar ģimeni, mudina vecākus vai citus radiniekus pēc iespējas ātrāk uzņemties rūpes par bērniem.

1995.gada janvārī reorganizācijas rezultātā tiek apvienots pansionāts un bērnu nams ar nosaukumu Pansionāts un bērnu nams «SELGA».

Lai labāk sagatavotu audzēkņus patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, ar pašvaldības un Labklājības Ministrijas atbalstu 2011.gada novembrī bērnu namā „Selga” tika izveidota Jauniešu māja. 

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īstenoja projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēja radīt jaunus pakalpojumus līdz ar ko tika realizēta Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, Skroderu ielā 13/13A. Pakalpojums Sociālās aprūpes centrā “Namiņš”, kas pieejams 12 bērniem.

Bērni kopā ar personālu jaunajās telpās Skroderu ielā 13/13A dzīvo no 1. oktobra. Pašlaik Namiņā mitinās septiņi jaunieši, vecumā no 13 līdz 17 gadiem, kopā ar vadītāju un piecām audzinātājām un auklītēm, un visi viņi apdzīvo vienu ēku.