Iesniegumi pabalstam atsevišķu situāciju risināšanai 
  • pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz EUR 527,00 (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā: martā/aprīlī un decembrī

Iesniegums_Lieldienu_pabalsts_pensionāri

Iesniegums_Ziemassvētku_pabalsts_pensionāri

  • nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā – martā/aprīlī un decembrī

Iesniegums_Lieldienu_pabalsts_bērni_invalīdi

Iesniegums_Ziemassvētku_pabalsts_bērni_ar_invaliditāti

  • nepilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem  vienu reizi gadā – decembrī

Iesniegums_Ziemassvētku _pabalsts_ bāreņi_un_bez_vec_gād_palikuši_bērni

  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus – divas reizes gadā maijā un decembrī

Iesniegums_pabalsts_Mātes dienā

Iesniegums_Ziemassvētku_pabalsts_maznodr/trūc_mājsaimn.

  • nestrādājošām politiski represētām personām – vienu reizi gadā – novembrī

Iesniegums_pabalsts_nestrādājošām_politiski_represētām_personām

Iesniegums_pabalsts_nestrādājošām_politiski_represētām_personām_(pabalsts_tikai_kontā)

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam

Iesniegums_bērna_piedzimšanas_pabalsts

Iesniegums pabalstam pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei

Iesniegums_pabalsts_medikament_medicīnas_ierīču_iegādei

Iesniegums pabalstam zobu ārstēšanai un protezēšanai

Iesniegums_pabalsts_ zobu_ārstēšanai_protezēšanai