Iesniegums atlīdzības pabalstam par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

iesnieguma veidlapa

Iesniegums pabalstam atsevišķu situāciju risināšanai 

  • pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz EUR 400,00 (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā: martā/aprīlī un decembrī:

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/lieldienas-2020_pension.pdf

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/zsv_-2021_pensionari.pdf

  • nepilngadīgiem bērniem ar invaliditāti – divas reizes gadā – martā/aprīlī un decembrī:

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/lieldienas-2020_berni_invalid.pdf

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/zsv_-2021_berni_ar_invaliditati.pdf

  • nepilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem  vienu reizi gadā – decembrī

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/zsv_-2021_bareni_un_bez_vec_gad_palikusi_berni.pdf

  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus – divas reizes gadā maijā un decembrī

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/mates-diena-iesniegums.pdf

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/zsv_-2021_maznodr_truc_.pdf

  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērnu (-iem) – vienu reizi gadā decembrī – par katru nepilngadīgu bērnu iepirkuma karšu veidā

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/zsv_-2020_maznodr_truc_iepirkuma_kartes.pdf

  • nestrādājošām politiski represētām personām – vienu reizi gadā – novembrī

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/iesnieguma_veidlapa_represetie-(1)-(1).pdf

https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2021/novembris/iesnieguma_veidlapa_represetie_tikai-konts.pdf

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam

https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/6278-vienreizejs-pabalsts-gimenem-sakara-ar-berna-piedzimsanuvienreizejs-pabalsts-gimenem-sakara-ar-berna-piedzimsanu

Iesniegums pabalstam zobu ārstēšanai un protezēšanai

https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/1121-pabalsts-zobu-arstesanai-un-zobu-protezesanai

Iesniegums pabalstam pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei

https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/1117-pabalsts-pensionariem-un-personam-ar-invaliditati-medikamentu-un-medicinas-iericu-iegadeipabalsts-pensionariem-un-personam-ar-invaliditati-medikamentu-un-medicinas-iericu-iegadei

Iesniegums pabalstam mācību līdzekļu iegādei bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

https://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/4981-pabalsts-macibu-lidzeklu-iegadei