Laiks ir visdārgākais pasaulē, jo mēs to neradām,
tikai patērējam vai piepildām.
/Rihards Vālands/

Vēsture

Sociālā darba attīstība Ventspils pilsētā

Ir būtiski zināt saknes! Ne tikai savas, kā cilvēka, dzimtas, bet arī specialitātes, darbības jomas – tas palīdz saprast sakarības un novērtēt sevi un profesiju šodienas izaugsmē.

Iepazīstoties ar sociālās nozares attīstību Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, pieejamie dati par sociālās politikas un atbalsta veidošanos nav daudz. Taču iegūtā informācija liek apjaust, cik lielu soli sociālajā labklājībā esam spēruši šodien.

LPSR Ventspils rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas Sociālā nodrošināšanas nodaļas Ventspilī 1959. gada 27. novembra vēsturiskajā izziņā Nr. 1193 ir norādīts, ka Ventspils rajona sociālās nodrošināšanas nodaļa savu darbību uzsāka 1945. gada maijā ar sekojošām funkcijām:

 1. Pensiju un pabalstu piešķiršana
 2. Invalīdu namu un to palīgsaimniecību finansēšana
 3. DEAK darbvedība un finansēšana.

Ventspils rajona sociālās nodrošināšanas nodaļa padota LPSR Sociālās nodrošināšanas ministrijai.
1946. gada 1. oktobrī nodaļai pievienota karavīru ģimeņu valsts apgādes un labklājības nodrošināšanas nodaļa.
1956. gada 1. aprīlī pievienota Ventspils rajona daudzbērnu un vientuļo māšu valsts pabalstu nodaļa.
Ar 1956. gada 11. janvāri Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) darbība pārtraukta un darbojošās lietas nodotas Ventspils pilsētas sociālās nodrošināšanas nodaļai.
Latvijā sociālā nozare būtiskas pārmaiņas sāka piedzīvot no 1991. gada, kas ietekmēja arī jomas attīstību Ventspilī.

Laika posmā no 1994. gada līdz 2008. gadam sociālo atbalstu iedzīvotājiem nodrošināja Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde šādās nodaļās:

 • Sociālās palīdzības nodaļa;
 • Sociālās nodrošināšanas nodaļa (no 1997. gada funkcijas pārņēma VSAA);
 • Pansionāts un bērnu nams “Selga”;
 • Gerontoloģijas nodaļa (no 2006. gada iekļauta Ventspils slimnīcas sastāvā kā Paliatīvās aprūpes nodaļa);
 • Nakts patversme pusaudžiem (likvidēta 2006. gadā).

Laikam ejot, mainoties iedzīvotāju vajadzībām, un analizējot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieprasītāju portretus, sociālā politika tiek virzīta uz sociālā darba veikšanu ar indivīdu, ģimeni un kopienu, līdz ar to tiek attīstīts sociālā darba pakalpojums:

 • 2004. gadā darbu uzsāka divi sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem;
 • 2006. gadā darbu uzsāka pirmais sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām;
 • 2006. gadā darbu uzsāka divi sociālie pedagogi.

2008. gadā iestādei tika nomainīts nosaukums – pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests”

Rūpējoties par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamību ventspilniekiem, 2009. gadā tika atvērta Sociālā dienesta Pārventas filiāle Talsu ielā 39, Ventspilī.

Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tika organizēta un nodrošināta:

 • Sociālās palīdzības nodaļā;
 • Atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem;
 • Sociālo pakalpojumu nodaļā pilngadīgām personām, un struktūrvienībā:
 • sociālās aprūpes nams “Selga” un sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā.

Imants Ziedonis ir teicis: “Uz cilvēku neved neviena laipa, neviens tilts. Uz cilvēku var aiziet tikai pa atspulgiem.” Sociālais darbs ir radoša profesija. Tas attīstās un pielāgojās sabiedrības vajadzībām un pieprasa, lai profesijas pārstāvji risinājumiem meklētu aizvien jaunas pieejas, metodes un būtu kreatīvi domāšanā. Sociālie darbinieki ikdienā saskaras ar dažādiem spriedzes apstākļiem, iesaistoties, risinot, atbalstot, koordinējot, aizstāvot un citādi sniedzot profesionālu atbalstu. Godinot sociālā darba darītājus, kopš 1983. gada, marta mēneša trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena.