Vēsture

SAN Selga Senioru aprūpes centrs

Ventspils Sociālais nams tika celts 1971.gadā.
Senioru aprūpes centrs nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un personām ar īpašām vajadzībām.

Īslaicīgo aprūpi nodrošina personām, kuras pēc ārstniecības iestādes novērtējuma veselības stāvokļa vai Sociālā dienesta atzinuma ir nonākušas krīzes situācijā.
SAN “Selga”, savas kompetences un finanšu līdzekļu ietvaros, nodrošina aprūpē ievietotās personas ar:

  • dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs,
  • veļu, apģērbu, apaviem,
  • racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta veselības stāvokli,
  • medicīnisko, sociālās rehabilitācijas un integrācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam stāvoklim,
  • somatisko medicīnisko aprūpi un medikamentozo terapiju, fiziskās rehabilitācijas pasākumus,
  • kultūras pasākumiem pansionātā un ārpus tā,
  • klienta garīgo aprūpi, atbilstoši katra konfesionālajai piederībai,
  • palīdzību klienta individuālo sociālo un juridisko problēmu risināšanā.

Sociālās aprūpes nams uz klientu orientētus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniedz 140 personām, attīstot sociālo rehabilitāciju, īstenojot pasākumu kompleksu personas sociālās funkcionēšanas, fizisko un psiholoģisko spēju atjaunošanai un uzlabošanai, sociālās integrācijas veicināšanai pansionātā dzīvojošām personām.

Sociālā aprūpes namā strādā 40 darbinieki, t.sk., kvalificēts aprūpes un medicīnas personāls.