Nr. 2 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”

Nr. 2 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.”

Nr.4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētas pašvaldībā.”

Nr. 5  “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspilī”

Nr. 6 “Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai”

Nr. 16 “Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm”

Nr. 15 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valstspilsētas pašvaldībā”