Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” tika izveidots 2010. gada 1. novembrī Latvijas Bērnu fonda un Ventspils pilsētas domes realizētā projekta “Multifunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.
Projekts veidots, lai nodrošinātu pieejamību sociālajiem un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta ietvaros ir Ventspilī ir izveidots multifunkcionālu atbalsta centrs, kas nodrošina kompleksus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenēm.

Kontakti:
http://cimdins.lv
Mob. tālr.+371 23078409
Adrese: Kuldīgas iela 4, Ventspils, LV 3601
E-pasts: [email protected]