Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” Ventspilī dibināta 2004. gada 17. augustā. Biedrības mērķis ir garīgi līdzsvarotas un augstas morālas sabiedrības attīstība, pamatojoties uz augstu tikumības standartu ievērošanu un kristīgās morāles vērtībām.

“Atvērtās durvis” sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, kā arī visām sociāli mazaisargātajām personu grupām – trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti.

Sociālie pakalpojumi – zupas virtuve “Ostgals”
Loču iela 8

Pirmdiena, trešdiena, piektdiena 12:00 – 13:00
Otrdiena, ceturtdiena, sestdiena, svētdiena – slēgts

Sociālie pakalpojumi – zupas virtuve
Tārgales iela 37

Pirmdiena, trešdiena, piektdiena 13:00 – 14:00
Otrdiena, ceturtdiena, sestdiena, svētdiena – slēgts

Ar Ventspils pilsētas Sociālā dienesta izsniegto izziņu zupas saņemšanai EUR 0.00

Trūcīgās un maznodrošinātās personas, pensionāri, studenti, cilvēki ar invaliditāti uzrādot apliecību vai izziņu EUR 0.80

Jebkurš cilvēks EUR 1.10

Zupas virtuves pakalpojumi:
Vienas porcijas lielums ir 500 ml.
Zupu var ēst gan uz vietas, gan ņemt līdz, ja ir savs trauciņš.

Kontakti:
https://www.atvertasdurvis.lv
Epasts: [email protected]

Zupas virtuve
Mob.tālr.:+371 29634669

EAFVP atbalsta komplekti
tālr.:+371 26717841