Iesniegumu pieņemšana Ziemassvētku pabalsta saņemšanai turpināsies līdz 31. janvārim

Līdz pat 31. janvārim Ventspils Sociālais dienests aicina aizpildīt iesniegumus, lai saņemtu Ventspils valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu Ziemassvētkos.

Pabalstu Ziemassvētkos 43 eiro apmērā var saņemt Ventspils pilsētā deklarēti pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495 eiro (pirms nodokļu nomaksas), bērni ar invaliditāti, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Savukārt pabalstu 30 eiro apmērā saņems trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības par katru nepilngadīgu bērnu,  kā arī tās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus.

Iesniegumu pieņemšana Ventspils Sociālajā dienestā turpināsies līdz 2023. gada 31. janvārim.

Iesnieguma veidlapas pieejamas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39, vai Sociālā dienesta mājas lapā labklajiba.ventspils.lv sadaļā Sociālais dienests – Iesniegumu veidlapas.

Aizpildītos iesniegumus iesniegt Sociālā dienestā vai arī nosūtot iesniegumu elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu [email protected], vai arī nosūtot iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu.

Bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pabalstu 43 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu izmaksās, pārskaitot uz bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu kontu.

Tām personām, kurām veselibas stāvokļa dēļ pabalstu nepieciešams piegādāt dzīvesvietā, tas tiks nodrošināts. Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai dzīves vietā, lūgums informēt Sociālo dienestu, zvanot pa tālruni 63601210 vai 63663001.

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā minētā atbalsta sniegšana šogad plānota  6700 personām, tam atvēlot vairāk kā 285 tūkst. eiro.