Noslēgsies pārtikas paku piegāde skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Ventspils pilsētas Sociālais dienests 2020. gada 17. novembrī uzsāka pārtikas paku piegādi tiem skolēniem, kuru ģimenēm Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā, bet valstī noteikto ierobežojumu dēļ mācības norisinājās attālināti.

Sociālais dienests noslēdzoties mācību gadam, organizēs pēdējo pārtikas paku piegādi 3. jūnijā par maija mēnesi. Šī ir jau 8 pārtikas paku piegādes reize, un šoreiz vienas pārtikas pakas vērtība ir 40 eiro. Plānots, ka pārtikas pakas saņems 48 skolēni.

Pārtikas paku saturs tiek izvērtēts un katrā piegādes reizē tas atšķiras, iekļaujot daudzveidīgus pārtikas produktus, tajā skaitā gaļas, miltu un piena produktus, augļus un dārzeņus, kā arī kādu gardumu. Paku satura vērtība ir pielīdzināta brīvpusdienām paredzētajai summai, kas ir 2 eiro dienā. Pārtikas pakas vērtība katrā piegādes reizē ir atšķirīga, jo valstī noteiktie ierobežojumi pastāvīgi mainās un attālinātais mācību process mainās ar mācībām klātienē.

Ieskaitot pēdējo pārtikas paku piegādi, kopumā ir piegādātas 277 pārtikas pakas.