Noslēgusies Labklājības ministra vizīte Ventspilī

27. augustā vienas dienas vizītē ieradās Labklājības ministrs Gatis Eglītis, apmeklējot Sociālās aprūpes namu “Selga”, un atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Vizītes laikā ministram tika parādīti objekti, kas saitīti ar sociālo jomu.

Labklājības ministrs savu vizīti iesāka ar Sociālās aprūpes nama “Selga” apmeklējumu, kur tikās ar tā vadītāju Gundegu Mekšu un runāja par senioru aprūpes kvalitātes uzlabošanu,     nepieciešamību pēc valsts subsidētas sociālās aprūpes pakalpojuma vienībām, jo iedzīvotāju maksātspēja ir zemā līmenī, lai spētu sev nodrošināt sociālos pakalpojumus.

Tika apspriesta projekta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma senioriem izveide. Šis projekts sevī ietver atbalstīta jaunu tipveida ēku izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, materiāltehniskā nodrošinājuma, t.sk. digitālo risinājumu iegāde, paredzot, ka vienā ēkā pakalpojums tiks sniegts ne vairāk kā 12 personām, nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātus sadzīves apstākļus (izmitināšana istabās 1 vai maksimums 2 cilvēkiem, dzīvojamā – atpūtas telpa un sanitārās telpas ir ērti sasniedzamā attālumā no guļamistabām, atvērta tipa virtuve, kas ir pieejama klientiem u.tml.).

Bērnu aprūpes centrā “Selga” esošajiem bērniem ir nepieciešamība pēc ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojuma, jo uz doto brīdi bērnu aprūpes nams atrodas vienā ēkā, kurā tiek sniegts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām, istabas izvietotas pēc principa kā slimnīcā vai kopmītnē – šaurs gaitenis ar istabām abās pusēs, dienas režīms, kas neatbilst ģimenes modelim kā arī sociālo prasmju un iemaņu attīstības ierobežošana, minimālas iespējas sagatavot bērnus patstāvīgai dzīvei.

Vizītes noslēgumā ministrs devās uz atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, kur tika spriests par  sociālās jomas aktuālākajiem jautājumiem, tai skaitā mājokļa pabalstu, asistentu atalgojumu, sociālās jomas darbinieku atalgojumu, kā arī deinstitucionalizācijas  projektam trūkstošo finansējumu. Tika aktualizēts arī jautājums par metodisko vadību no ministrijas darbinieku puses un pašvaldības paustā viedokļa uzklausīšanu. Jo par reformām, kas notika sociālajā jomā no šā gada 1. jūlija, proti, reforma asistenta, pavadoņa  pakalpojuma samaksas kārtībā, mājokļa pabalsta aprēķināšanas kārtībā un par Ģintermuižas pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem”, kas tiek slēgts 31.08. nenodrošinot līdzīgu pakalpojumu, pašvaldība aktīvi iebilda.