Pētījums, par nepieciešamo atbalsta veidu vecākiem ar invaliditāti bērnu audzināšanā

Lai uzzinātu, kāds  atbalsts bērnu audzināšanā ir nepieciešams vecākiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija sadarbībā ar SIA “AC Konsultācijas” veic pētījumu, un šī pētījuma ietvaros aicina bērnu vecākus vecumā no 20 līdz 65 gadiem, kuriem ir invaliditāte un kuri audzina bērnu (-us) līdz 18 gadu vecumam aizpildīt līdz 11. augustam anketu tiešsaistē.

Anketa šeit