Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem piedalījās Vasaras skolā

Astoto gadu Labklājības ministrija organizē Vasaras skolas sociālajiem darbiniekiem. To mērķis ir veicināt sociālo darbinieku profesionalitāti, motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai. Vasaras skolas norit trīs dienas, kuru laikā ir iespēja apgūt jaunas profesionālās darba metodes un tehnikas, ko vēlāk izmantot ikdienas darbā.

Laikā no 21. septembra līdz 23. septembrim viesnīcā “Arkadia”, Tukuma novadā, norisinājās otrā Vasaras skola sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimeni un bērniem, kura tika organizēta sadarbībā ar nodibinājumu “C Modulis”. Šogad Vasaras skolas ietvaros nodrošināta padziļināta kompetenču apguve par Labklājības ministrijas ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” izstrādāto metodiku sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem. Programmā ietvertas tādas tēmas kā psihosociālais darbs un sociālā darbinieka profesionālā identitāte, sociālā darba vērtības, šķēršļi un mikroprakses loma makroprakses procesos, bērna pamatvajadzību izvērtēšana saskaņā ar metodiku preverbālā vecumā (0-3 g.) un 4-7 gadu vecumā, padziļinātās „sapulču metodes” darbā ar ģimeni un starpdisciplināri. No Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas Sociālais dienests” Vasaras skolā piedalījās vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sigita Strauta un dalās iespaidiem par gūto:

“Labklājības ministrijas organizētajā Vasaras skolā piedalījos pirmo reizi. Šogad apgūstu metodiku sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem, kā dēļ likumsakarīgi nonācu Vasaras skolā, kur īpaši tika aicināti piedalīties metodikas apmācībā esošie sociālie darbinieki. Vasaras skolā piedalījās nepilni 30 sociālie darbinieki, kuri ikdienā veic sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem dažādās Latvijas pašvaldībās.

Vasaras skolā īpašs uzsvars tika likts uz sociālo darbinieku profesionālās identitātes un sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem kopienas stiprināšanu, atceroties gan katra personīgās ietekmes profesijas izvēlē, gan atpazīstot savas profesionālās vērtības, kalpojot cilvēkam. Vasaras skolā darbs tika organizēts intensīvs un piesātināts visas trīs dienas. Mani gūtie ieguvumi skar gan profesionālo, gan privāto lauku. Kā vienu no profesionālajiem ieguvumiem varu minēt ieskatu padziļinātās “sapulču metodes”  darbā ar ģimeni un starpdisciplināri organizēšanā un norisē. Metode veiksmīgi ir pielietojama praksē, risinot individuālus gadījumus. Īpašs uzsvars tiek likts uz ģimenes aktīvu līdzdarbošanos un visas ģimenes locekļu iesaistīšanos grūtību risināšanā. Aktualizēta cieņpilna un godīga attieksme pret klientu no ik vienas sociālajā gadījumā iesaistītās institūcijas!

Analizējot personiskos ieguvumus, varu runāt par doto iespēju dalīties savās ikdienas grūtībās, saņemot kolēģu atbalstu un pieredzes stāstus līdzīgu situāciju risināšanā, kā arī iespēju gūt higiēnisku domu strukturēšanu, strādājot ar savu ķermeni. Piedalīšanās Vasaras skolā nav atpūta – tas ir saturīgs un laikietilpīgs darbs!”