Sociālo lietu komisijas jaunajam sastāvam ievēlēts priekšsēdētājs

Trešdien, 19. janvārī,  pirmā sanāksme notika Ventspils valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas jaunajam sastāvam, ievēlot komisijas priekšsēdētāju Kristianu Jaceviču un priekšsēdētāja vietnieci Ingu Aulmani.  Komisijas personālsastāvs Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome tika apstiprināts pagājušā gada nogalē.

Sociālo lietu komisijas kompetencē ir izskatīt un risināt jautājumus par:

  1. Pašvaldības sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kā arī sociālās drošības sistēmas darbību;
  2. Sociālā atbalsta piešķiršanu (mājsaimniecībai), kura:

2.1. nonākusi ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;

2.2. nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības sociālā riska vai krīzes situācijās, saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai savu ģimeni ar pamatvajadzībām;

2.3. nesaņem vai nevar saņemt pietiekamu materiālu atbalstu no valsts vai Dienesta iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.

  1. Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursā iesniegto projektu izvērtēšanu.