Ventspils pilsētas pašvaldība uzsāks iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai Mātes dienā

Ventspils pilsētas pašvaldība, tuvojoties Mātes dienai, aicina trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes saņemt vienreizējo pabalstu Mātes dienā.

Pabalstu Mātes dienā var saņemt Ventspilī deklarētas trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenēs ievietotos un aizbildniecībā esošos bērnus.

Iesniegumu pieņemšana Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā tiks uzsākta 26. aprīlī un turpināsies līdz 28. maijam. Iesnieguma veidlapas pieejamas pie Sociālā dienesta ieejas durvīm Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39, ŠEIT un pašvaldības portālā www.ventspils.lv. Aizpildītos iesniegumus var ievietot pie Sociālā dienesta ieejām izvietotajās pastkastītēs, kā arī nosūtot iesniegumu elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu [email protected], vai nosūtot iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu.

Pabalstu Mātes dienā 15,00 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu varēs saņemt uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto norēķinu konta. Pabalsta Mātes dienā izmaksa uz norādītajiem norēķinu kontiem tiks uzsākta no 6. maija.

Ventspils pilsētas pašvaldība pabalstam Mātes dienā atvēlējusi vairāk kā 4 tūkst. eiro. Plānots, ka pabalstu saņems par 269 bērniem.