Ventspils pilsētas Sociālais dienests devās pieredzes apmaiņā uz sociālās aprūpes centriem

Ventspils pilsētas Sociālā dienesta pārstāves šonedēļ devās pieredzes apmaiņā uz sociālās aprūpes centriem, lai gūtu pieredzi un ieskatu labās prakses piemēros dažādos sociālās aprūpes centros Latvijā.

Viens no brauciena galamērķiem bija “Senior Group” izveidotais senioru ģimeniskās aprūpes centrs Babītes novada ciematā “Lapsas”. Aprūpes centra modelis ir unikāls ar to, ka ciematā ir izveidotas vairākas grupu mājas, kas no ārpuses neatšķiras no pavisam parastas ģimenes mājas. Atšķirībā no biežāk sastopamajiem aprūpes centriem, kur vienuviet kopā dzīvo vairāki desmiti senioru, grupu mājas galvenais uzdevums ir radīt senioriem ģimeniskai videi pietuvinātu mājvietu, kur vienā mājoklī dzīvo neliels skaits senioru. Grupu mājām ir specializēts plānojums, kontrastējošas krāsas, specializētas durvju un logu atvēršanas sistēmas. Senioriem ir iespēja pašiem gatavot ēst, kopīgi atpūsties un pavadīt laiku, tomēr katram ir sava istabiņa, kur ir iespēja pavadīt laiku arī vienatnē. Šī koncepta sociālās aprūpes iestādē senioriem ir iespēja dzīvot ģimeniskā un pielāgotā vidē, tādējādi pēc iespējas ilgāk saglabājot pašaprūpes spējas. Uzturēšanos aprūpes iestādē pensionāri sedz no savas pensijas, bet daļai, kas to nespēj atļauties, ir iespējams saņemt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta.

Tālāk Sociālā dienesta pārstāves devās uz pansiju “Pārsla” Rīgā. Pansija ir mājoklis ar 20 individuālām istabām tiem cilvēkiem, kuri līdz šim bijuši bez noteiktas dzīvesvietas un viņiem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Pansijā ir nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, nepieciešamības gadījumā atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kā arī piedāvātas aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus.