Ventspils Sociālais dienests sāk izdalīt sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem medicīniskās maskas

Ventspils Sociālajā dienestā sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji var saņemt medicīniskās maskas, kuriem Ventspils Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Maskas var saņemt iepriekš piezvanot pa tālruņiem Raiņa iela 10  63601210 vai Talsu iela 39  63663001 kā arī nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un izziņu par personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes mājsaimniecības statusam.