Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta konsultācijas par ugunsdrošības jautājumiem

Lai tiktu ievērots Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums un tiktu nodrošināta normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošana, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Ventspils Sociālo dienestu, turpina nodrošināt personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām bez maksas saņemt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju.

Minētais  pakalpojums ietver arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieka klātienes konsultācijas dzīvesvietā. Personām tiek sniegta informācija un materiāli par ugunsdrošību, kā arī atsevišķos gadījumos tiek veikta dūmu detektoru izdalīšana un, ja iespējams, dūmu detektora uzstādīšana, ar mērķi samazināt ugunsgrēku un bojāgājušo personu skaitu.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem pa tālr.: 63601210 (Raiņa ielā 10) vai 63663001 (Talsu ielā 39).