Eiropas Atbalsta fonda palīdzība vistrūcīgākajām personām

Ar 2021.gada 1.janvāri paaugstināts ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan maznodrošinātām mājsaimniecībām, kas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros varēs saņemt pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu.

Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kā arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) ir iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību.

Eiropas Atbalsta fonda palīdzība ietver divas pārtikas pakas un vienu higiēnas un saimniecības preču paku ceturksnī katrai personai. Ja ģimenē ir bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem, tām ir iespēja saņemt arī individuālo mācību piederumu paku katram bērnam. Ģimenēs, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču komplektus maziem bērniem. Ģimenēs, kurās ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

Persona vai ģimene, attiecīgās Ventspils pilsētas Sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā, var saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz. Jāņem vērā, ka trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām tiek pagarināts automātiski.

Eiropas Atbalsta fonda sadarbības iestādes funkcijas Latvijā pilda Sabiedrības integrācijas fonds, kas konkursā izvēlējās partnerorganizācijas, kas izsniegs palīdzības pakas. Ventspilī šo atbalsta paku komplektu izdali nodrošina divas biedrības – “Integrācijas centrs ”Atvērtās durvis”” un “Latvijas Sarkanais Krusts”.

Biedrība “Integrācijas centrs “Atvērtās durvis”” nodrošina atbalsta paku izdali:

  • Loču ielā 8, darba dienās no plkst. 11.00 līdz 12.00, no plkst. 13.00 līdz 15.00
  • Platā ielā 11, darba dienās no plkst. 16.00 līdz 18.00.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” atbalsta paku izdali nodrošina:

  • Talsu ielā 39, katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Lai saņemtu plašāku informāciju aicinām Jūs vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā pa tālruni 63601210 vai 63663001.