Par sabiedrības līdzdalību iespējamās vardarbības novēršanā ģimenēs

Kā liecina Valsts policijas un Labklājības ministrijas rīcībā esošie statistikas dati, tad valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā ir pieaudzis vardarbības gadījumu skaits ģimenēs un dažādi sadzīves konflikti. Tas, iespējams, skaidrojams ar to, ka cilvēki vairāk laika pavada mājās, ir augusi emocionālā spriedze, cilvēki ir palikuši bez darba vai darbā noteikta dīkstāve, kā rezultātā ir papildus brīvais laiks, bet ne vienmēr tas tiek lietderīgi izmantots.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests aicina ikvienu iedzīvotāju nebūt vienaldzīgam un ziņot par iespējamu vardarbību ģimenē vai sadzīves konfliktsituācijām, īpaši gadījumos, kad iesaistīti bērni. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam palīdzēt tiem, kuriem tas nepieciešams!

Sarunās starp Ventspils pilsētas Sociālo dienestu, Ventspils pilsētas bāriņtiesu, Ventspils pilsētas pašvaldības policiju, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkni, Krīzes centru ģimenēm ar bērniem “Paspārne”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” un Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centru tika izstrādāts rīcības plāns gadījumos, ja tiks konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi ģimenē ar bērniem – tas ir – vardarbība, pārmērīga alkohola lietošana, psihotropo vielu reibums vecākiem tādā mērā, kas negatīvi ietekmē bērna aprūpi un drošību un citi nelabvēlīgi faktori.

Izstrādātais rīcības plāns ir vērsts uz to, lai ik vienam bērnam, kuram atrašanās vecāku uzraudzībā nav droša, primāri tiktu piesaistīti ģimenes resursi, kur bērnam atrasties īslaicīgas krīzes situācijā emocionāli tuvā piesaistē. Sadarbības partneri aktualizēja iesaistīto institūciju darba laikus, kompetences un rīcības modeļus, lai vajadzību gadījumā garantētu bērnu tiesību aizstāvību visu diennakts laiku.

Sociālais dienests atzinīgi vērtē jebkādu atbalstu, kas tiek sniegts ģimenēm ar bērniem, taču paredz, ka reizēm, vecākiem, atrodoties paaugstināta stresa ietekmē, kā tas šobrīd vērojams saistībā ar pastāvošo ārkārtējo stāvokli valstī, pieņemtie ģimeņu lēmumi var būt neapdomīgi.

Aicinām iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ja tiek novērots, ka  ģimenei nepieciešams profesionāls atbalsts, informēt par to bērnu tiesības aizstāvošas institūcijas:

Ventspils pilsētas Sociālais dienests (darba dienās P. no plkst. 8:00 līdz 18:00, O., T., C. no plkst. 8:00 līdz 17:00, Pk. no plkst. 8:00 līdz 16:00), tālruņa numuri: 63601212; 63663002; 28617238; 26354156.

Ventspils pilsētas bāriņtiesa (darba dienās P. no plkst. 8:00 līdz 18:00, O., T., C. no plkst. 8:00 līdz 17:00, Pk. no plkst. 8:00 līdz 16:00), tālruņa numuri: 63601248; 26530090; 26511025.

Ventspils pilsētas pašvaldības policija (diennakts darba laiks), tālruņa numuri: 28680808; 63680808; 63622934.

Valsts policija (diennakts darba laiks): tālruņa numurs: 110.