Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” partneru tikšanās

24. maijā Kuldīgas novadā norisinājās projekta “Kurzeme visiem” partneru tikšanās, kurā piedalījās arī Sociālā dienesta pārstāve un DAC “Cimdiņš” vadītāja. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta aktualitātes un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gaita pašvaldībās.

Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, iepazīšanās ar infrastruktūras izveides progresu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pašvaldībās kā arī apskatīta jaunizveidotā Kuldīgas novada pašvaldības infrastruktūra – grupu dzīvoklis Dzeldā.