Mātes dienas pabalsts

Ventspils Sociālajā dienestā  līdz 31. maijam turpināsies iesniegumu pieņemšana Mātes dienas pabalstam.

Pabalstu var saņemt Ventspilī deklarētas trūcīgas un maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenēs ievietotos un aizbildniecībā esošos bērnus.

Pabalstu 20,00 eiro apmērā  par katru nepilngadīgu bērnu varēs saņemt uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto norēķinu kontu.