Projekta “Kurzeme visiem” sociālais pakalpojums

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros bērniem ar invaliditāti, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un viņu ģimenēm pieejami vairāki apmaksāti sociālie pakalpojumi.

Viens no piedāvātajiem pakalpojumiem  ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Šis sociālās aprūpes pakalpojums pieejami ikvienam Ventspilī dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram noteikta invaliditāte un kurš saņēmis VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Sociālās aprūpes pakalpojums pieejams dzīvesvietā:

  • bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 200 stundas kalendārajā mēnesī;
  • bērniem no piecu līdz septiņpadsmit gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 80 stundas kalendārajā mēnesī.

Lai pieteiktos sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami projektā jau iepriekš izvērtētajiem bērniem.

Foto: Facebook Atbalsta centrs “Cimdiņš”