Bērnu sociālās aprūpes namam “Selga” 30 gadu jubileja

Piektdien, 22. jūlijā ar īpašu pasākumu tika atzīmēta bērnu sociālās aprūpes nama “Selga” 30 gadu jubileja.

Pasākumā piedalījās Ventspils pašvaldības pārstāvji, pilsētas pašvaldības iestāžu pārstāvji, bijušie un esošie darbinieki un audzēkņi, bērnu sociālās aprūpes nama ilggadējie draugi un atbalstītāji, bez kuru nesavtīgās palīdzības nav iedomājama ikdiena.

Svinīgajā pasākumā neizpalika arī apsveikumi, uzrunas un sirsnīgi muzikālie pārsteigumi.

Bērnu sociālās aprūpes nams “Selga” savu darbību uzsāka 1992.gada 21.jūlijā sociālās aprūpes nama „Selga” telpās. Pašlaik bērnu namu par savām mājām sauc 9 bērni un jaunieši. Iestāde katram bērnam nodrošina iespēju saņemt izglītību, atbilstoši vecumam, spējām un interesēm. Savas radošās spējas audzēkņi izkopj, darbojoties dažādos ārpusskolas pulciņos, kā arī grupu nodarbībās bērnu aprūpes namā. Audzēkņiem ir iespēja apmeklēt koncertus, teātra izrādes, sporta pasākumus gan Ventspilī, gan visā Latvijā.

Bērnu sociālās aprūpes nams „Selga” savu darbību cenšas organizēt tā, lai bērni justos un dzīvotu kā ģimenē, saņemtu darbinieku un pārējo audzēkņu atbalstu un sapratni, bet problēmsituācijās – profesionāļu padomu.