Sociālās palīdzības organizators – pievienojies

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests” (reģ. Nr. 90000052533) izsludina konkursu uz sociālās palīdzības organizatora amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • 1.vai 2. līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā ar kvalifikāciju sociālās palīdzības organizators vai karitatīvais sociālais darbinieks. Par pretendentiem tiks uzskatīti arī augstākās izglītības programmas “sociālais darbinieks” studenti, tomēr iegūta sociālā darbinieka vai sociālās palīdzības organizatora kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze sociālās palīdzības organizēšanā, sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem; pakalpojumiem, sniegt konsultācijas par problēmu risināšanas veidiem;
 • organizēt sociālo palīdzību vai sadarbībā ar citiem speciālistiem vadīt sociālos gadījumus;
 • datu un informācijas apstrāde programmā SOPA.

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • izpratne par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem;
 • izpratne par dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
 • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 819 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 31.12.2021. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests”, vai nosūtot vēstuli pa pastu, kas adresēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Sociālais dienests” Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, vai ievietojot pie Sociālā dienesta, Raiņa ielā 10, Ventspilī, un Talsu ielā 39, Ventspilī, ieejas durvīm izvietotajās pastkastītēs, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.