Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome ir izstrādājusi un apstiprinājusi jaunus  saistošos noteikumus “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai”, lai sniegtu materiālo palīdzību tiem ventspilniekiem, kuri ir zaudējuši mājokļa pabalstu valdības pieņemtās vienotās mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtības rezultātā.  Līdz ar valstī noteikto vienoto aprēķināšanas kārtību, kura stājās spēkā 01.07.2021., daļai trūcīgo un maznodršināto mājsaimniecību vairs nepienākas ierastais mājokļa pabalsts, kas būtiski pasliktina mājsaimniecību materiālo stāvokli.

Izstrādātie noteikumi paredz, ka pabalstu varēs saņemt tās mājsaimniecības, kuras laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.06.2021. saņēma mājokļa pabalstu daļējai izmaksu kompensācijai par siltumu, īri, ūdeni un kanalizāciju u.c., bet no 01.07.2021. mājokļa pabalstu vairs nesaņem vai saņem mazākā apmērā kā līdz 01.07.2021. 16.11.2021. Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai”, ir stājušies spēkā un tos var piemērot iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbinieki no 22. novembra sazināsies ar katru mājsaimniecību, kura nekvalificējas mājokļa pabalsta saņemšanai, un individuāli tiks piemēroti jauno saistošo noteikumu nosacījumi, lai nodrošinātu sociālo palīdzību.