Turpinās celtniecības darbi pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides Skroderu ielā 13/13A

Ventspilī noris ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēšanu tiek realizēts projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/032 “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”.  Aktīvi turpinās celtniecības darbi pie ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides, kas paredz, ka līdz šī gada vasarai tiks uzbūvēta jauna sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta – ģimeniskai videi pietuvinātu  pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Nepieciešamība pēc šādas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas ir, lai uzlabot situāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu aprūpes namā “Selga”.

Veiktos pētījumos tiek secināts, ka dzīve institūcijā negatīvi ietekmē kā bērna garīgo tā fizisko attīstību. Bērniem nonākot bērnu aprūpes centros no mazotnes, tiek apgrūtināta prasme izveidot dabīgu, veselīgu un stabilu piesaisti, kas veido bērna personību. Tādējādi deinstitucionalizācijas procesam ir jānodrošina, lai jaunajā aprūpes un atbalsta sistēmā tiktu respektētas katras personas tiesības, cieņa, vajadzības un vēlmes.

Šobrīd notiek darbi pie abu ēku pārseguma siltināšanas, vēsturisko siju montāžas, siltummezgla izveides. Drīzumā plānots uzsākt ārdurvju montāžu un starpsienu izbūvi.

Gada nogalē tika atzīmēti Spāru svētki topošajai bērnu mājai. Spāru svētki vienmēr ir īpašs brīdis būvniecības procesā – līdz ar spāru uzsliešanu ēka ieguvusi savu kopskata veidolu, un diezgan precīzi var vizualizēt tās nākotnes apveidus. Ja līdz šim tie iezīmējušies vien uz papīra un inženieru, būvnieku prātos, tad tagad katrs ventspilnieks var novērtēt, ka šeit top jauna, pārdomāta un ērta vide bērniem.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” kopējās izmaksas ir 1,5 miljoni euro, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 866 tūkst. euro, Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 122 tūkst. euro, finansējums neattiecināmajām izmaksām 510 tūkst. euro, un valsts budžeta dotācija – 31 tūkst. euro.