Aicinām darbā bērnu sociālā aprūpes nama vadītāju un sociālo darbinieku

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Sociālais dienests” izsludina konkursu uz bērnu sociālā aprūpes nama vadītāja amata vietu  (uz noteiktu laiku) kā arī uz sociālā darbinieka darbam ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem amata vietu Ventspils bērnu sociālās aprūpes namā “Selga”.

Prasības bērnu sociālā aprūpes nama vadītāja pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālā darba jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredze sociālā darba jomā;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām, bērnu sociālo aizsardzību un sociālo pakalpojumu sniegšanas jomu;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu struktūrvienības mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • organizēt sociālo pakalpojumu saņemšanu, sadarbībā ar speciālistiem risināt sociālās situācijas.

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • izpratne par dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
 • prasme identificēt un analizēt ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga 1539eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 10.02.2023. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.

 

Prasības sociālais darbinieka pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • nodrošināt bērnu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu;
 • sniegt bērniem un darbiniekiem atbalstu sociālo situāciju risināšanā;
 • sniegt bērniem atbalstu izglītības apguvē, sadarboties ar izglītības u.c. iestādēm;
 • motivēt bērnus iesaistīties aktivitātēs, plānot un nodrošināt bērnu spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus;
 • iesaistīties sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā;
 • vadīt bērnu individuālo attīstību, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;

Papildus prasības:

 • labas komunikācijas prasmes;
 • prasme identificēt un analizēt ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
 • augstas darba ētikas prasības;
 • ievērot konfidencialitātes prasības.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā speciālistu komandā;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • alga no 984 eiro (bruto).

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 10.02.2023. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils Sociālais dienests” vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Tālrunis informācijai: 63601202, 63601200.