Turpinās iesniegumu pieņemšanu Ziemassvētku pabalsta saņemšanai

Ventspils Sociālais dienests līdz 31. janvārim turpina pieņemt iesniegumus, lai saņemtu Ventspils valstspilsētas pašvaldības vienreizējo pabalstu Ziemassvētkos.

Pabalstu Ziemassvētkos 43 eiro apmērā var saņemt Ventspils pilsētā deklarēti pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 400 eiro (pirms nodokļu nomaksas), bērni ar invaliditāti, bāreņi, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Ventspils pilsētas bāriņtiesa, kā arī bez vecāku gādības palikuši bērni.

Savukārt pabalstu 30 eiro apmērā saņems trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības par katru nepilngadīgu bērnu,  kā arī tās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kuras aprūpē trīs vai vairāk nepilngadīgus bērnus, tajā skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus.

Iesnieguma veidlapas pieejamas pie Sociālā dienesta ieejas durvīm Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39, vai Ventspils pilsētas mājas lapā www.ventspils.lv un labklajiba.ventspils.lv. 

Aizpildītos iesniegumus var ievietot pie Sociālā dienesta ieejām izvietotajās pastkastītēs, kā arī nosūtot iesniegumu elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu [email protected], vai arī nosūtot iesniegumu Sociālajam dienestam pa pastu.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību Latvijā un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aicinām pabalsta saņēmējus izvēlēties saņemt pabalstu uz norēķinu konta, norādot to iesniegumā.

Bērniem ar invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pabalstu 43 eiro apmērā par katru nepilngadīgu bērnu izmaksās, pārskaitot uz bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu kontu.