Ventspils Sociālā dienesta darbinieki turpina izglītoties

Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, 2020. gadā tika izstrādāts metodisks materiāls un mācību programma “Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem”, kas balstīta uz labās prakses piemēriem Latvijā un starptautisko sociālā darba pieredzi.

Līdz 2022. gadam metodiku klātienes apmācībās no 6 Ventspils Sociālā dienesta darbiniecēm darbam ar ģimeni un bērniem apguvušas trīs darbinieces Aļesja Caune, Sigita Strauta un Linda Kapura.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt pakāpenisku vienotas sociālā darba ģimenēm ar bērniem prakses attīstību visā Latvijā, paredzot vienotas prakses īstenošanu sākt ar 2028. gadu.

Vajadzība, kāda mudinājusi katru sociālo darbinieku piedalīties mācību programmā, katram ir sava, bet galvenais iemesls – dažādā un atšķirīgā prakse, dokumentācija un pieredze sociālajos dienestos, veicot sociālo darbu.