Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

Ventspils Sociālajā dienestā uzsākta  iesniegumu pieņemšanu pabalstu izmaksai mācību līdzekļu iegādei. Iesniegumi tiks pieņemti līdz š.g. 31. augustam.

Pabalstu 30 eiro apmērā mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā, pārskaitot uz saņēmēja norādīto kontu. Šo pabalstu var saņemt bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kuriem ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, pabalstu var saņemt arī tad, ja studē augstskolā.

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm un pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuriem ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, tiek piešķirts naudas pabalsts apmērā no 43 līdz 121 eiro, atkarībā no tā, kādā izglītības iestādē pabalsta saņēmējs mācās:

  • pirmsskolas izglītības iestādē – 43 eiro
  • vispārējās izglītības iestādē – 43 eiro,
  • profesionālās vidējās izglītības iestādē – 62 eiro,
  • koledžā vai augstskolā – 121 eiro.

Šajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti vairāk kā 4 tūkstoši eiro.