Asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniegšana pēc 2021. gada 15. novembra

Līdz ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem tiek piemērotas Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības, kuras nosaka, ka no 2021. gada 15. novembra asistenta un pavadoņa pakalpojumu var sniegt personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Tādējādi personas bez attiecīgā sertifikāta asistenta pakalpojumu sniegt vairs nevarēs un Sociālais dienests attiecīgi nevarēs veikt arī samaksu par pakalpojuma sniegšanu.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka personām, kuras nebūs spējīgas uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, samaksa par sniegto pakalpojumu atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam par pakalpojuma sniegšanu no 2021.gada 15. novembra netiks veikta.

Ventspils Sociālais dienests jau iepriekš pateicas visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā asistentiem, mentoriem, ģimeņu asistentiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 un droši ar atbildību var pildīt pakalpojumus!

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem pa tālr.: 63601210 (Raiņa ielā 10) vai 63663001 (Talsu ielā 39).