Ventspilī palielina ienākumu līmeņu sociālās palīdzības saņemšanai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma palielināt ienākumu līmeņus pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti, lai šīs personas pēc pensiju indeksācijas nezaudētu piešķirtos pašvaldības pabalstus.

Pensiju indeksācijas rezultātā Latvijā š.g. 1. oktobrī tika palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 470 euro mēnesī, bet pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām, kas ir lielākas par 470 euro, indeksēja daļu no piešķirtās summas – 470 euro.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma palielināt ienākumu līmeņus, kas noteikti pensionāriem un personām ar invaliditāti pašvaldības sociālās palīdzības saņemšanai. Ienākumu līmeņi palielināti, piemērojot valsts noteikto indeksu, t.i. 1,0423.

Attiecīgās izmaiņas apstiprinātas saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības sociāliem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā” grozījumos, nosakot šādus ienākumu līmeņus sociālās palīdzības saņemšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldībā:

Pirmais ienākumu līmenis – 354 euro mēnesī (tas tiek noteikts līdzšinējo 340 euro vietā), to piemērojot:

  • atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 354 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu aprūpei mājās;
  • ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 354 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu pacientu iemaksu daļējai kompensēšanai;
  • nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar III grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 354 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

Otrais ienākumu līmenis – 400 euro mēnesī (tas tiek noteikts līdzšinējo 384 euro vietā), to piemērojot:

  • atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 400 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;
  • personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 400 euro mēnesī ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;
  • nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 400 euro mēnesī ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu daļējai kompensēšanai;
  • pensionāriem un personām ar invaliditāti un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 400 euro mēnesī ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē – martā/aprīlī un gada otrajā pusē – decembrī.