Pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu ir tiesības saņemt par bērnu vecumā līdz trīs gadiem, ja bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta vakcinācijas dienā deklarēta Ventspils valstspilsētā.

Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no maksas par vakcīnu pret ērču encefalītu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspils valstspilsētā.

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, kur:

1. jāiesniedz ģimenes ārsta nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u), ne vecāks par septiņām kalendāra dienām, kurā ietvertas sekojošas ziņas:

1.1. atzīme, ka bērnam nav alerģijas pret olbaltumvielām;

1.2. bērns ir somatiski vesels;

1.3. apliecinājums, ka pēdējo divu mēnešu laikā bērnam nav veikta jebkāda veida profilaktiskā vakcinācija;

2. jāuzrāda bērna potēšanas pase, kurā tiek izdarīta atzīme par veikto vakcināciju;

3. jāiesniedz dokuments, kurā norādīta bērna un viena no viņa vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta Ventspils valstspilsētā.

Pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” nodrošina bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu un veic vakcināciju.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir tiesības atteikt bērna vakcināciju pret ērču encefalītu, ja nav iesniegti un uzrādīti visi  norādītie dokumenti, vai ir pamatotas aizdomas, ka bērna veselības stāvoklis nepieļauj vakcināciju.

 

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)