Mājsaimniecība ir atzīstama par trūcīgu, ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam, ir jāvēršas Ventspils Sociālajā  dienestā.

Likums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (likumi.lv)

MK noteikumi

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (likumi.lv)