Ikmēneša pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesības saņemt:

  1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 100% apmērā;
  2. bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 90% apmērā;
  3. bērniem no maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apmeklē Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā;

Lai saņemtu pabalstu bērnu ēdināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 50% apmērā var piešķirt ar attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Šādos gadījumos iesniegumu Sociālajam dienestam par pabalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, var iesniegt bērna vecāki vai aizbildnis.

Paredzētā summa viena bērna ēdināšanai dienā tiek noteikta saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” noteikto ēdināšanas maksu.

Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils  Izglītības pārvalde”, pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils  Izglītības pārvalde” Sociālajam dienestam iesniegto rēķinu, kam pievienots apmaksājamā mēneša pirmsskolas izglītības iestādes bērna, kurš saņem šo pabalstu, apmeklējumu saraksts.

Saistošie noteikumi:

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību (likumi.lv)