Mājsaimniecība ir atzīstama par mazodrošinātu, ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 480 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 336 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, ir jāvēršas Ventspils Sociālajā dienestā.

Likums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (likumi.lv)

MK noteikumi

Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu (likumi.lv)

Saistošie noteikumi

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (likumi.lv)