Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu ir personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Ikmēneša pabalsts noteikts 50,00 eiro apmērā.

Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Sociālais dienests.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)