Pabalstu vienu reizi gadā ir tiesības saņemt nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 527,00 euro (pirms nodokļu nomaksas).

Pabalsta apmērs ir 50,00 eiro gadā.

Pabalsts paredzēts:

  1. izdevumu par medikamentu iegādi daļējai kompensēšanai;
  2. izdevumu par inkontinences līdzekļu iegādi daļējai kompensēšanai;
  3. izdevumu par stomas aprūpes preču iegādi daļējai kompensēšanai.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču nosaukums.

Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas un, ja nepieciešams, dokumentu iesniegšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums_pabalsts_medikament_medicīnas_ierīču_iegādei

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)