Vienreizēju pabalstu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem uz izlaidumu var saņemt bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām – 50,00 eiro apmērā.

Tiesības uz pabalstu ir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem vecumā līdz 20 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumu, ka absolvents nestrādā.

Pabalstu nepiešķir vispārējo izglītības iestāžu absolventiem, kuri izglītību ieguvuši tālmācībā.

Iesniegumi:

Iesniegums_vispārējo_izglītības _iestāžu_absolventiem_no_trūcīgām_un_maznodrošinātam _mājsaimniecībām

Iesniegums_vispārējo_izglītības_iestāžu_absolventiem_bāreņiem

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)